• darkblurbg

Privacybeleid

Kettenburg Cleaning, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Radio Oranjelaan 27, 1318 AW Almere, stelt een website ter beschikking om informatie te delen met bezoekers en contact te leggen met opdrachtgevers. Bezoekers worden in staat gesteld contact op te nemen met Kettenburg Cleaning, of een offerte aan te vragen. Voor het opnemen van bovenstaande soorten van contact met Kettenburg Cleaning is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt en verwerkt.

Kettenburg Cleaning acht een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Kettenburg Cleaning houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. In dit privacybeleid leest u meer over hoe wij dit doen. 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen Kettenburg Cleaning en een opdrachtgever. Kettenburg Cleaning verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u op onze website een contactaanvraag uitvoert of een offerte aanvraagt. 

Wanneer u als opdrachtgever op welke wijze dan ook contact opneemt met Kettenburg Cleaning, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de uitvoering van een contact of mogelijke overeenkomst mogelijk te maken. Denk daarbij aan het bewaren door Kettenburg Cleaning van bijvoorbeeld de ingevoerde contactgegevens en andersoortige gegevens van de contactpersoon bij opdrachtgever. Voor zover een opdrachtgever namens een contactpersoon persoonsgegevens verstrekt, verlangt Kettenburg Cleaning van de betreffende opdrachtgever dat deze vooraf die contactpersoon om toestemming heeft verzocht om persoonsgegevens te verstrekken. 

VERZAMELDE GEGEVENS

Kettenburg Cleaning verzamelt en bewaart voor zover dat nodig is voor het gebruik van de website, het aangevraagde contact en de uitvoering van een overeenkomst de via de website ingevoerde persoonsgegevens. Kettenburg Cleaning verzamelt tevens aanvullende informatie om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren en deze op uw voorkeuren af te stemmen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het apparaat waarmee u de website bezoekt en het onthouden van ingestelde voorkeuren. Ook verwerkt de website uw locatiegegevens en IP-adres zodat het dienstenaanbod beter op u kan worden afgestemd. Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens verwijst Kettenburg Cleaning naar haar cookiebeleid, dat u hieronder vindt.

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN

De persoonsgegevens worden in een relatiebeheersysteem opgeslagen. Daarnaast wordt in het kader van het gebruik van www.kettenburgcleaning.nl gebruik gemaakt van cookies die mogelijk persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid, hieronder.

Kettenburg Cleaning neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Kettenburg Cleaning. Uw persoonsgegevens worden dus niet zonder uw toestemming, aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk of ingevolge een rechterlijke uitspraak verplicht zijn dan wel indien voor de uitvoering van de Overeenkomst deze verstrekking noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden voor eigen marketingdoeleinden van de betreffende derden. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat voor het doel waarvoor ze zijn verzameld nodig is of zolang als Kettenburg Cleaning daartoe door een wettelijke plicht wordt gedwongen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd, bijvoorbeeld wegens een gerezen gebrek aan relevantie, kunt u daartoe altijd contact opnemen met Kettenburg Cleaning via de onderstaande contactgegevens.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Kettenburg Cleaning maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. 

INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of corrigeren dan wel te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of kunt u om een kopie van de namens u verwerkte persoonsgegevens verzoeken. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de namens u verwerkte persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Kettenburg Cleaning via info@kettenburgcleaning.nl. Een verzoek tot onder meer inzage, wijziging, verwijdering, beperking of kopie kunt u schriftelijk of via voornoemd e-mailadres indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek namens de betrokkene zelf wordt gedaan, vragen wij u een geldige kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Kettenburg Cleaning zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien u van mening bent dat Kettenburg Cleaning op onrechtmatige wijze uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kettenburg Cleaning geeft er uiteraard echter de voorkeur aan dat u in een dergelijk geval eerst contact opneemt om te kijken of uw bezwaren niet in onderling overleg opgelost kunnen worden. 

U bent uiteraard niet verplicht om uw persoonsgegevens via de website te verstrekken. Indien u echter nader geïnformeerd wenst te worden, is het noodzakelijk dat u uw contactgegevens verstrekt. Ook zal voor het aangaan van een overeenkomst het noodzakelijk zijn dat bepaalde persoonsgegevens verstrekt worden om die overeenkomst uit te kunnen voeren.

WIJZIGEN PRIVACYBELEID

Kettenburg Cleaning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is daarom van belang dat u regelmatig het privacybeleid doorleest om te zorgen dat u telkens op de hoogte bent van de meest recente stand van zaken met betrekking tot uw privacy.

VRAGEN

Als u nog vragen of zorgen heeft die niet door dit privacybeleid beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met Kettenburg Cleaning per post met postadres Radio Oranjelaan 27, 1318 AW Almere, per e-mail via info@kettenburgcleaning.nl of telefonisch op +31 (0)6 2920 9020. 

 

COOKIEVERKLARING

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

 

WAT ZIJN COOKIES?

Bij het gebruik van kettenburgcleaning.nl kan door Kettenburg Cleaning en/of door derden informatie over uw gebruik van www.kettenburgcleaning.nl worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de website van Kettenburg Cleaning beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren en te analyseren. Op deze manier kan Kettenburg Cleaning nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben. Kettenburg Cleaning analyseert deze data en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

 

WAT WORDT ER VAN U BIJGEHOUDEN?

Informatie zoals uw naam, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en dergelijke (meer) gevoelige gegevens worden niet opgeslagen door een cookie. Wel worden de voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden en aan uw IP-adres gekoppeld.

 

WAAROM WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

  1. Functionele doeleinden

Cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website www.kettenburgcleaning.nl. Denk hierbij aan het versturen van een contact- of offerteformulier, of het reageren op artikelen etc. Daarnaast helpen deze cookies ook om het navigeren en reageren op de website van kettenburgcleaning.nl eenvoudiger te maken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van kettenburgcleaning.nl te onthouden.

 

  1. Analytische doeleinden

Om meer te weten te komen over het gebruik van kettenburgcleaning.nl. Dit is van groot belang voor het goed functioneren van kettenburgcleaning.nl. Er zijn ook cookies waarvan de bezoeker niet direct het effect ziet, zoals Google Analytics. Door geanonimiseerde input over het gebruik van de website krijgt Kettenburg Cleaning een beeld over hoe de website wordt gebruikt en hoe deze kan worden verbeterd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan statistieken waaruit blijkt dat veel gebruikers de website op een mobiel apparaat bezoeken. In dat geval zou Kettenburg Cleaning kunnen besluiten de website voor mobiele apparaten beter beschikbaar te maken.

 

  1. Advertising

Om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie hebt geklikt. Op deze manier wordt voorkomen dat u telkens dezelfde advertentie ziet en wordt bovendien op geanonimiseerde wijze statistische informatie verzameld. Ook worden deze advertising cookies gebruikt om aanbiedingen over verschillende websites terug te laten komen. Op die wijze kunnen u aanbiedingen worden gedaan gebaseerd op eerdere bezoeken aan onze website en kunnen die aanbiedingen ook via andere websites onder uw aandacht worden gebracht.

 

  1. Social media cookies

Kettenburg Cleaning kan gebruik maken van zogenaamde ‘embedded content’ afkomstig van derden. Denk daarbij aan video’s afkomstig van YouTube die u rechtstreeks op onze website kunt zien of een actueel overzicht van de geplaatste berichten op de diverse sociale mediakanalen. Deze cookies worden door de partijen die verantwoordelijk zijn voor de betreffende diensten geplaatst. Voor zover u over deze cookies vragen heeft raden wij u aan navraag bij de betreffende partij(en) te doen.

 

COOKIES UITSCHAKELEN

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? U kunt dan de cookies gemakkelijk uitschakelen via uw browser. Als u niet weet hoe dat moet, kunt u de helpfunctie van uw browser of uw systeembeheerder raadplegen. Als u de cookies op kettenburgcleaning.nl uitschakelt, wordt u de toegang tot de website niet ontzegd. De website zal dan mogelijk deels minder goed functioneren, bijvoorbeeld omdat niet langer uw inloggegevens bewaard worden (indien van toepassing) en ook andere eventuele voorkeuren bij ieder bezoek zullen moeten worden ingesteld.

 

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE COOKIES

Hieronder wordt beschreven welke cookies kettenburgcleaning.nl zelf plaatst en welke third-party cookies, dus cookies van derden, worden ingezet.

 

Functionele cookies

Kernfuncties

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet naar behoren functioneren. Daarnaast worden ook cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden om zo het gebruik van de website te verbeteren.

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Instagram of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met deze persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook (https://www.facebook.com/legal...) en Instagram (https://www.instagram.com/legal...) – die  regelmatig kunnen wijzigen - inzien.

 

Analytische cookies

Google Analytics, Adwords

Via Google Analytics worden op kettenburgcleaning.nl anonieme gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe gebruikers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting op onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Daarnaast wordt de via Google Analytics verkregen informatie gedeeld met Google Adwords. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kettenburg Cleaning heeft hier geen invloed op. Kettenburg Cleaning geeft Google geen toestemming om de verkregen informatie via Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie, zie: https://privacy.google.com en https://www.google.nl/intl/nl/....

 

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons cookiebeleid kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@kettenburgcleaning.nl.